loading

ME-Presentation


เราต้องการอะไรจากการเรียนมหาวิทยาลัย ?

ME-Presentation no. 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เราพร้อม สำหรับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง ในโลกยุค Disruptive

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาควิชาก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา

ME-Space

"Co-Studying Space สำหรับให้นักศึกษาได้มีสถานที่พักผ่อน แลกเปลี่ยนความรู้ และเป็น สถานที่ในการประชุมต่างๆ"

ME-Space คือ 1 ในหลายๆ ผลงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ทำขึ้น

การพลิกฟื้นพื้นที่เดิมให้มีการใช้งานได้เต็มที่มากขึ้น เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่าย แต่ด้วยความคิดเดียวกันคือ ต้องการหาพื้นที่ให้นักศึกษาเครื่องกลได้ใช้งาน ได้ศึกษา ปรึกษางานกัน
ก่อนจะ ME Space จะเสร็จสมบูรณ์ มีนักศึกษาเครื่องกล มาถามว่า "พวกผมอยากได้ห้องชมรมนักศึกษาวิศวะเครื่องกล เหมือนภาควิชาอื่นๆ" เพราะอยากมีพื้นที่ที่ใช้เวลาทำงานด้วยกัน จะเป็นไปได้ไหมครับ
ในวันนั้น ผมตอบไปอย่างมั่นใจว่า "ได้เลย" แต่ภาควิชาจะไม่ได้มอบแค่ห้องสี่เหลี่ยมให้ แต่จะมอบพื้นที่ทั้งชั้น ให้เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล จะได้ใช้กันอย่างเต็มที่
ณ.วันนั้น ผมว่า นักศึกษาคนนั้น ก็ยังอาจจะมองภาพไม่ออก ว่ามันคืออย่างไร เพราะไม่เคยมี พื้นที่ที่เป็นของนักศึกษาเครื่องกล ที่มีพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้น
แต่ถึง ณ.วันนี้ ME-Space เปิดมาได้ หนึ่งปีกว่า กับการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ได้ให้บริการกับนักศึกษาไปได้แล้วมากมาย คงเป็นการยืนยันตอบคำถามเป็นอย่างดีว่า ภาควิชาได้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาเครื่องกลอย่างจริงจัง และพื้นที่ ME Space คือจุดที่เรา "นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล" จะคิดถึงตลอดเวลา

สุดท้าย หลายๆคนอาจจะมองว่า ME-Space ก็แค่พื้นที่หนึ่ง แต่เรามองว่า ME Space จะเป็น ME signature ต่อไปในอนาคตME-Maker club 

"เป็นสถานที่ที่ภาควิชาฯ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ภาควิชาต้องการให้นักศึกษาได้ลองทำชิ้นงานตามที่ต้องการ"

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และ สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม
ME Maker club จึงถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการนี้ และ ยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
ME-Smart Lab

"เป็นห้องวิจัย (Lab) ที่นักศึกษาได้เข้าเรียนรู้และฝึกการแก้ปัญหาจริงจากปัญหาจริง และ ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง"
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีห้องวิจัยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งวิศวกรรมออกแบบ วิศวกรรมความร้อน ความเย็น วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมจักรกลเกษตร วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมหุ่นยนต์

ซึ่งทุกงานวิจัย ล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ME-Smart Lab เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อยู่ที่ชั้น M อาคาร30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในพื้นที่จะมีห้องวิจัยต่างๆ รวมถึงห้อง Robot Showroom ที่เปิดรับให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาเยี่ยมชมได้
เพราะในโลกยุค Disruptive ไม่เคยปรานีใคร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับตัว พัฒนา เปลี่ยนแปลง เพื่อยังคงอยู่ในความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมเครื่องกล ของประเทศต่อไป

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการศึกษาที่ดีขึ้น

#HAPPYtobeME #MECMUME-Presentation
Department of Mechanical engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University © 2020 All rights reserved.
by ME-Presentation

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร : 0 5394 4146 ต่อ 411-415

fax : 0 5394 4145

Email : info@dome.eng.cmu.ac.th